Havsøye

Av Sigurdur Gudmundsson (1992)

Om kunstverket

Skulpturen Havsøye består av to hovedformer: En båt og et hus. De avspeiler menneskets grunnleggende behov, og symbolene er kjent over hele verden. Huset støtter seg på båten, og i midten av båten er det en diamantformet åpning. Dette vinduet åpner for og rammer inn den vakre utsikten over mot den andre siden av fjorden. De høypolerte sidene av stein i åpningen reflekterer det omskiftelige samspillet mellom sjøen, himmelen og fjellene, et kontinuerlig spill av lys og bevegelse.

Gudmundsson kunst viser oss hvor nært det poetiske ligger hverdagens ting, det vi ser, tenker, og måten vi forstår det på. Hans visuelle poesi er ikke livsfjern, den ber oss om å se tingene fra en annen kant.

Maaretta Jaukkuri

..................................................

The Ocean Eye sculpture contains two basic shapes: a boat and a house. Reflecting the basic needs of man, the forms are also familiar symbols the world over. The house rests on the boat. In the centre of the house shape there is a diamond-shaped opening, a window that both opens outwards and frames - thereby drawing in - the beautiful view far away on the other side of the fjord. The highly polished sides of the opening reflect the changing moods of the sea, the sky and the mountains, in a ongoing spectacle of light and movement.

Gudmundsson's art shows how close poetry actually is to everyday things, to what we see and think, and how we understand it. This is the kind of poetry that does not suggest escape, instead it recommends that we try to see things from a different angle and at a new distance.

Sigurdur Gudmundsson

Les mer...