I dag, i morgen, alltid

Av Kari Cavén (1992)

Om kunstverket

Kari Cavéns verk består av tre elementer som alle er laget av forskjellige materialer. Hvert materiale - ved, tre og stein - har forskjellig tidssykluser i seg. Det er som om en tidsmåler er satt inn i landskapet. Hvert element er like høyt og deres sirkulære indre er stjerneformet. De to skulpturene av tre vil etterhvert forsvinne, men antagelig leve videre i lokalsamfunnets erindring. Ved siden av deres tidsmessige varighet kan materialene også assosieres med forskjellige andre verdier og verdisett.

I Kari Cavéns verk blir materialer, måten de behandles på, og også objekter gitt ny betydning. De blir oppslagsord i en slags fysisk ordbok som brukes til å formulere visuelle setninger. Ofte skaper han en kontrast mellom den visuelle formen og et verbalt utsagn.

Maaretta Jaukkuri

.....................................................

Kari Cavén's sculpture consists of three elements, each of which is made of a different material. Each of them - firewood, wood and stone - have different lifetimes, which makes the sculpture into a kind of time-measuring device set into the landscape. Each part of the sculpture is of equal height, and their circular inner structures are star-shaped. In time, the two wooden sculptures will disappear, but they will most likely live on as memories in the community. Besides their duration, the materials can be associated with different values and sets of values.

For Kari Cavén, materials, ways of treating them, as well as objects, often taken on a new significance, becoming entries in a kind of tangible dictionary which can be used to formulate visual sentences. He often contrasts the visual formulation with a verbal statement.

  • Kunstner:
  • Tittel: I dag, i morgen, alltid
  • Kategori: Skulptur
  • År 1992
  • Materiale / medie: Stein Tre Ved
  • Størrelse H: 210cm
  • Sted Skulpturlandskap Nordland
  • Plassering Fra Storjord, kjør sørover langs elva til Trones sentrum. Skulpturen ligger ved veien, på vestsiden av elva, ved siden av en barnehage.

Kari Cavén

Les mer...