Vindenes hus

Av Sissel Tolaas (1994)

Om kunstverket

I sin prosjektbeskrivelse for Vindenes hus sier Sissel Tolaas at hun ønsker å velge det stedet i Alstahaug hvor været er på sitt mest ekstreme. Hun ønsket å lage et verk som bruker naturelementene, men som samtidig også blir brukt av dem.

Skulpturen kan minne oss om et anonymt laboratorium, et sted hvor det foregår vitenskapelig aktivitet. Propellene som befinner seg i åpninger i den buede veggen roterer ut fra vindens hastighet. Denne bevegelsen skapt av vindenergien, sammen med inskripsjonene på latin hvor det er navn på de forskjellige vinder og angivelsen av kompassretningene, definerer et felt av assosiasjoner hvor vitenskapelige systemer brukes som kunstnerisk uttrykk. Vitenskap møter her kunstens streben etter skjønnhet, etter å gjøre ting sansbare og konkret tilstedeværende i våre liv.

Maaretta Jaukkuri

.........................................................

In the project description for The House of Winds, Sissel Tolaas says that she wanted to choose a geographic site in Alstadhaug where the weather conditions would be at their most extreme. She wanted to create a work of art which, while using the elements, would itself be used by them.

The House of Winds reminds us of anonymous laboratories, functional places for scientific research. The propellers placed in the openings in the walls of the round building rotate at the speed of the wind. The movement created by the wind energy, the Latin inscriptions of the names of the winds, together with the points of compass, lead us into a field of references where the categorising systems of science are applied in artistic expression. Science and scientific thinking meet the endeavour of art to make things beautiful, visible and concretely present in our lives.

  • Kunstner:
  • Tittel: Vindenes hus
  • Kategori: Skulptur
  • År 1994
  • Størrelse H: 485cm
  • Sted Skulpturlandskap Nordland
  • Plassering Skulpturen ligger på sørsiden av Helgelandsbrua, og er tilgjengelig med bil.

Sissel Tolaas

Les mer...