Øymuseet

Av Raffael Rheinsberg (1992)

Om kunstverket

Øymuseet huser en samling av gjenstander kunstneren fant på Andøya i august 1992. Samlingen blir stilt ut i en gammel garasje ved Polarmuseet på Andenes.

Øymuseet er slett ikke noe vanlig museum med nøyaktig dokumenterte historiske perioder og geografiske områder. I stedet for vitenskapelige kriterier er valget av objekter estetisk begrunnet ut fra deres skjønnhet og det overraskende ved dem. Installeringen av gjenstandene er også gjort med skjønnheten som rettesnor. Raffael Rheinsbergs kunst er blitt beskrevet som en "hverdagens arkeologi". Han viser oss de tingene vi bruker i arbeid og fritid, og holder dermed opp et speil som forteller oss hvordan vi lever.

Maaretta Jaukkuri

..................................................................

The Island Museum houses a collection of objects found by the artist on the island of Andøy in August 1992. The collection is exhibited in an old garage building at the Polar Museum on Andenes.

The Island Museum is no ordinary museum for careful documentation of cultural periods and geographic areas. Instead of a scientific categorisation, the choice of objects in the collection is based on the aesthetic criteria of beauty and surprise. The idea of beauty has also formed the guideline for the installation of the objects in the museum.

Raffael Rheinsberg's art has been described as the "archaeology of everyday life". By showing us the objects we use in our work and leisure, he lifts up a mirror that tells about the way we live.

Raffael Rheinsberg

Les mer...