Steinar Breiflabb

Av Erik Dietman (1997)

Om kunstverket

Erik Dietmans skulptur - den lille øya ved innseilingen til Brønnøysund forvandlet til en fisk - er et kunstverk som kunne betegnes som "land art" i sin måte å bruke en geografisk formasjon som utgangspunkt. Samtidig snur dette kunstverket alle vanlige tanker om denne kunstformen på hodet. Der "land art" oftest har vært rettet mot tanken om kunst som objekt, gjør Dietman det motsatte; han forvandler geografien til figur, landskapet til objekt.

Dette er karakteristisk for Dietmans måte å tenke på. Han stiller spørsmål hele tiden ved vår måte å tenke, skape kategorier, regler eller system på. Hans budskap synes å være det eventyr som den visuelle verden, men også språket, kan tilby oss om vi bare tør se uten forutinntatte meninger. Dietmann ser på verden og kulturen lekent og med humor. Det virker som han sikter mot en frigjørelse av fantasien, selv om denne gleden er kompleks og ofte også innbefatter mørke innslag. Steinar Breiflabb i Brønnøysund har tre brødre: Pierre Baudroie i Frankrike, Stonie Rockwell-Monkfish i England og Adolf Seeteufel i Tyskland. Familiefaren heter Lophius Piscatorius.

Maaretta Jaukkuri

...........................................................................

Steinar Breiflabb has three brothers: Pierre Baudroie in France, Stonie Rockwell-Monkfish in England and Adolf Seeteufel in Germany. The father of the family is called Lophius Piscatorius.

Erik Dietman's sculpture - the little island transformed into a fish at the seaward approach to Brønnøysund - is a piece of art that could be called 'land art' for the way is uses a geographical formation as its starting point. At the same time, this artwork turns all our normal ideas about land art upside down. Where 'land art' has usually been directed at the notion of art as object, Dietman does the opposite: he transforms geography into figures, landscape into objects.

This is characteristic of Dietman's way of thinking. He is constantly asking questions about our ways of thinking, and of creating categories, rules or systems. His message seems to be the adventure that the entire visual world, but also language, can offer us, if we only dare to look without preconceived notions. Dietman looks at the world and at culture playfully and with humour. It seems as though his objective is a liberation of the imagination and joy in living, even if this joy is also complex and frequently has its darker sides.

Erik Dietman

Les mer...