"Uten tittel"

Av Per Barclay

Om kunstverket

To flate steinblokker hviler på metallstrukturer som står i fjæra inne i fjorden, vendt mot båtnaustet på stranden. Vi inviteres inn på en skueplass hvor vi kan kombinere skulpturelle elementer med stedets karakter og de forandringer som finner sted. Tidevannet gjør at vannstanden i fjorden skifter, slik at metallstrukturene vekselvis skjules og vises. Stedet hører til det lokale historiske museet og er på den måten del av den referanserammen som det gir.

Jakten på mening i Per Barclays kunst innebærer stadig å spore symbolsk betydning innenfor et felt av mulige assosiasjoner. Igjen og igjen henvender vi oss til de skulpturelle elementene i et forsøk på å etablere den meningen vi nettopp følte vi hadde grepet, eller symbolet vi trodde vi hadde forstått. På samme måten gir de skiftende betingelsene i naturen omkring oss aldri noen garanti for at vi vil se skulpturen igjen slik vi en gang så og husket den.

Maaretta Jaukkuri

...........................................................

Per Barclay participates in Artscape Nordland with the sculpture "Uten tittel / Untitled" located in Fauske municipality. The sculpture consists of three elements: A 250 year old boathouse where the museum keeps several of its boats and two boulders in Fauske marble. The two boulders rest on aluminium structures and are located outside the boathouse on the shore. ??Barclay's sculpture in Fauske consists of both indoor and outdoor elements. The boats are protected by the boathouse, while the boulders are exposed to the wind and weather. In time they will be shaped by the will found in the water's constant motion. Indoors as a reminder; outdoors as a part of nature with the sky and sea as a background, and the dizzy feeling of freedom this offers."

Per Barclay

Les mer...