Liminal Space Development

Av Marit Følstad (2015)

Om kunstverket

Verket er et integrert kunstprosjekt hvor arkitektur og kunstneriske grep sammenfaller for å skape en totalopplevelse.

Kunstinstallasjonen er først og fremst sensorisk basert gjennom audiovisualitet og romlig tilnærming (grep). Ferdselen gjennom glassovergangene skal være et brudd/pusterom/pause fra resten av bygningsmassen og derigjennom stimulere til en "flytsituasjon". Kunstnerens beslutning om å skifte gulvbelegg med et eget valgt vinylbelegg er derfor avgjørende. Dette er med på å signalisere et brudd (en overgang) fra en sone til en annen og vil således oppleves som en form for innramming eller arkitektonisk definisjonsramme av kunstprosjektets ytterpunkter.

Transitt/overgang/sfære/mellomrom/bevegelse/transparens

Liminalt rom: limen = limit = grense Overgang fra en situasjon til en annen Liminal - mellomrom - selve grensen

Forholdet mellom rom og praksis i det liminale illustreres gjennom hvordan ubrukte og fysisk marginaliserte rom blir approprierte, dvs. tatt til seg og brakt ut av etablerte arkitektoniske normer. Liminal spaces are ambiguous and ambivalent, they slip between global market and local place, between public use and private value, between work and home, between commerce and culture. The term originated by Victor Turner in 1948 referring to liminal states. Noumena - "thing and processes which resist scientific understanding" (Keyan Tomaselli) Tomaselli identifies the liminal state as enabling the individual to question traditional ways of operating and to recognize new possibilities.

Verket er laget i samarbeid med med musikerne Lasse Marhaug og Svarte Greiner.

 • Kunstner:
 • Tittel: Liminal Space Development
 • Kategori: Billedkunst
 • År 2015
 • Stil: Lydkunst
 • Materiale / medie: Lyd
 • Teknikk: Lyd
 • Sted Bodø videregående Skole
 • Plassering Kunstverket er fordelt over to områder, dvs glassovergangene som binder nybygget sammen med eldre bygg (A-bygget og Z-bygget)
 • Tilgjengelighet
  • Tilgjengelig etter avtale

Relaterte artikler