Epitaph

Av Toshikatsu Endo (1998)

Om kunstverket

Toshikatsu Endos skulpturkunst tilhører både den japanske og den vestlige tradisjonen. Det er kunst som refererer til myter og de store, universelle symboler som man møter i alle kulturer. Endo benytter seg ofte av sirkelen, ringen, sfæren eller sylinderen som basisform. Materialene er gjerne metall, stein eller tre. Formene er symboler på evige lovmessigheter, undergang og gjenkomst, døden og den nye begynnelse, tidens sirkulære gang i stedet for lineært fremadskridende.

Endos skulptur Epitaph - minnebilde - i Flakstad, forteller om noe eller noen som har vært og som man vil eller burde huske. I den forstand er skulpturen et minnesmerke, selv om kunstneren har unnlatt å bestemme hva som skal minnes. Kunstnerens valg av skulpturens plassering, like ved en trafikkert vei med et steinras som bakgrunn, vitner om det enkle estetiske raffinement som den japanske visuelle kulturen er blitt så berømmet for.

Den tekniske utførelsen av skulpturen, som er bygget stein for stein til et monumentalt kunstverk, strider mot vår tids jag etter effektivitet. Tankene føres hen til det meditative, det langsomme og stille i tilværelsen, eller til den europeiske tradisjonen for en refleksjon som søker seg bortenfor det rent fysiske nærvær.

Maaretta Jaukkuri

............................................

Endo's sculptural art belongs as much to Japanese tradition as it does to the tradition in western art that tries to express fundamental existential issues: an art form that is articulated by means of the major universal symbols known in most cultures. Endo often uses circles, rings or spheres as the basis for his sculptures. The material can be bronze, steel or stone, but he is best known for his use of wood. The circle as a form is equally characteristic of him, as is his use of fire. These symbols are an expression of the eternal orderliness of time, which to him is circular in contrast to the linear concept of time we are accustomed to in the Western mind-set.

The sculpture "Epitaph", which Endo has created Flakstad, reflects many of the artist's central thoughts. Epitaph - a memorial plaque - tells a story about someone or something that was and which is of value to remember and preserve as a memory, concretised in a familiar and enduring material. The circular shape together with the stone material refers to the dual concept of both the universal and the eternal. The fantastic grey stone colour, with its millions of nuances, the drama portrayed in rockslide in the background, combined with the undramatic and ordinariness in the surrounding environment - Endo has taken all this into consideration in his choice of background for the placement of Epitaph.

Toshikatsu Endo

Les mer...