Dager og netter

Av Sarkis Zabunyan (1998)

Om kunstverket

Formen på denne skulpturen kommer fra hus man gjerne ser på barnetegninger. Dager og netter uttrykt gjennom disse to granitthusene, det ene i mørk og det andre i lys granitt, som er plassert i et landskap preget av fjorden og bygningene på den andre siden av den. Skulpturens husform refererer også til tanker om ute og inne, interiør og eksteriør, det trygge og det truende, natur og kultur.

Skulpturen trekker også vår oppmerksomhet til størrelsens betydning for vår måte å se og forstå verden på. Disse skulpterte husene er tre meter høye, men likevel små sammenliknet med virkelige hus. Om vi betrakter dem fra Hadsel sentrum over fjorden, må vi skjerpe blikket for å forstå de sanne proporsjonene. Står man derimot foran skulpturen og løfter blikket mot den andre siden av fjorden, ser man plutselig virkeligheten gjennom bildets omvendte perspektiv og logikk.

Lysets spill på disse steinflater, sett sammen med speilingen av husene i fjordens vannflate, skaper en stadig vekslende scene, hvor betrakteren kan reflektere over såvel skulpturens betydning som seg selv i det han eller hun får øye på skulpturen.

Maaretta Jaukkuri

...............................................................

"The marble is like the landscape; Chinese people of the 17th and 18th century used marble and studied it, its lines and contour reminding them of the landscape, autumn, winter. They also wrote poems about it. First, I thought of white marble; then yellow marble. Later, I got the idea of making 2 cabins; one for nights and the other for days: through the holes you see the day, the night, the stars (the holes look like constellations), the cold, the wind, the warmth, the snow, the ocean, the seasons, the centuries, children's looks, adults' looks - will bore into the cabins!

These two cabins will be as two lighthouses that attract all this attention. Maybe the holes are made by fallen meteors. So I chose the marble types; one of the cabins will be "Norwegian Rose", the other "Blue Olav". The first is the colour of the sunrise, the second is the colour of the night. A small granite street, measuring 0.90 x 5.20 m (length), is separating the cabins. People will cross this street, which stretches all the way out to the ocean, and they can look through the holes: the house of day and the house of night! Large marble surfaces are needed (as large as possible) to prevent too many changes in the pattern. There cannot be another floor beneath the cabin's marble floor, as it will prevent the ocean passing freely through the holes in the marble floor. The holes' disposition in the marble will submit in the end.»

Sarkis Zabunyan

Les mer...