Alveborg

Av Hreinn Fridfinnsson (1993)

Om kunstverket

Hreinn Fridfinnssons skulptur Alveborg oppviser et nettverk av referanser til myte, musikk og geometri. Han synliggjør mytens fortelling eller den måten en usynlig geometri strukturerer vårt univers på.

Skulpturen skaper en scene hvor Platons idé om tetrahedron (fire triangler av lik størrelse) som symboliserer universets harmoni, møter den nordiske myten om troll som blir til steiner og alver som er menneskenes hjelpere. Scenen oppstår gjennom de assosiasjonene som ligger i materialene, de forskjellige formene og relasjonene mellom disse elementene.

Skulpturen taler om skjønnhet, som også er en idé, et symbol eller tanke før den finner form hos kunstneren og blir realisert i det verket antyder for oss.

Maaretta Jaukkuri

.....................................................................

Hreinn Fridfinnsson's sculpture Elf's Castle reflects a web of references from the worlds and myth, music, and the art of geometry. He makes visible the story of the myth or the way invisible geometry structures the universe.

The sculpture creates a scene in which Plato's idea of the tetrahedron (four triangles of equal size) symbolising the harmonies of the universe meets the Nordic myths of trolls that turn into stones and of elves who are always sympathetic to humans. This situation is created through references contained in the materials of the sculpture, in their shapes, and in the internal relationships between these elements.

The sculpture speaks about beauty, which is also an idea, a symbol or a thought, before it takes shape in the artist's vision, being given its material translation in the intimations contained in the work.

Hreinn Fridfinnsson

Les mer...