Omkring

Av Waltercio Caldas (1994)

Om kunstverket

Utgangspunktet for Waltercio Caldas skulptur Omkring er avstanden mellom husene i Leirfjord. Denne avstanden lot til å tilby en optimal kombinasjon av anledning til å opprettholde privatlivets fred uten å miste muligheten for sosial kontakt. I skulpturen sammenstiller Caldas disse mellomrommene med dimensjonene i landskapet omkring.

Konstruksjonen av skulpturen organiserer også rommet omkring den. Linjene i metall kan sees som en tredimensjonal tegning mot landskapet bak. Skulpturen hviler lett mot bakken. Det virker snarere som om den er der på kort visitt enn at den står der permanent. Betrakterens erfaring av verket blir særlig bestemt av hennes eller hans fysiske relasjoner og tilstedeværelse i forhold til verket. Vi inviteres til å reflektere over selve det å se, å gå inn i en tilstand av presis observasjon, samtidig som vi også er oss bevisst det skulpturelle uttrykkets tradisjoner.

Maaretta Jaukkuri

.................................................................

The starting-point for Waltercio Caldas' sculpture Around was the distance he observed between the houses in Leirfjord. This distance seemed to mark the perfect spacing for maintaining privacy, while also offering a possibility for social contact. In his sculpture, the artist juxtaposes the dimensions of this in-between space with those of the surrounding landscape.

The construction of the sculpture also marks and organises the space around it. Its metal lines can be seen as a three-dimensional drawing against the background of the natural landscape. The sculpture rests lightly on the ground, and seems to be more on a visit than permanently set in the landscape.

The unique element in the viewer's experience of the sculpture is defined by his/her own presence and physical position in relation to it. The sculpture invites us to pay attention to seeing, to enter into an alert state of observation, while also keeping in mind the traditions of sculptural expression.

  • Kunstner:
  • Tittel: Omkring
  • Kategori: Skulptur
  • År 1994
  • Materiale / medie: Malt stål
  • Størrelse B: 1800cm H: 350cm
  • Sted Skulpturlandskap Nordland
  • Plassering Fra Leland i retning Sandnessjøen, ta av veien mot Fagervik og kjør ca. 1 mil. Skulpturen kan sees på vestsiden av veien.

Waltercio Caldas

Les mer...