Øye i stein

Av Anish Kapoor (1998)

Om kunstverket

Anish Kapoors skulptur befinner seg mellom det visuelle og de sanselige erfaringer som vi bruker til å definere vår eksistens i verden - både som observerende og som fysiske deltakere i den. Skulpturen tilbyr også muligheter for fysisk kontakt. Vi kan berøre dens overflater med hånden, og til og med gå inn i den. Til tross for skulpturens sterke tilstedeværelse aner man at dens betydning er bortenfor den fysiske virkeligheten. Den befinner seg i de områdene av våre erfaringer som ikke kan uttrykkes med ord. Ordene kan kun beskrive skulpturens fysiske utfoldelse.

Erfaringen forsterkes ytterligere av skulpturens plassering i et landskap som minner om et arketypisk urlandskap som dog er knyttet til lokalhistorien med vikinggravplasser i nærheten. Følelsen av tidløshet eller stillstand brytes med tidevannets vekslinger. Når vannet er på sitt høyeste slår det inn i skulpturen og rommet som med de polerte overflatene som er skapt inne i steinen. Disse silkemyke veggene inne i den ellers naturgrove steinmassen gir en følelse av trygghet som innbyr til et øyeblikk av refleksjon.

Maaretta Jaukkuri

..............................................................

Anish Kapoor's sculpture occupies an area somewhere between visual reality and the sensory experiences that help us define our existence in the world, both as observing and as physically participating in it. The sculpture also offers an opportunity for physical contact. We can touch its surfaces with our hands, and even step inside it. Despite the sculpture's powerful presence, we sense that its meaning lies beyond the physical reality. It resides somewhere in that region of our experiences that cannot be put into words. The words can only describe the physical unfolding of the sculpture.

This experience is further reinforced by the sculpture's being placed in a setting that is reminiscent of an archetypal primordial landscape, which is nevertheless bound to local history, with Viking graves nearby. The feeling of timelessness or suspense is broken by the shifts of the tide. When the water is at its highpoint, it enters into the sculpture and into the space with polished surfaces that has been created within the stone. These silken-smooth surfaces inside the otherwise naturally rough mass of rock creates a feeling of security that affords a moment of reflection.

Anish Kapoor

Les mer...