Varde

Av Per Kirkeby (1992)

Om kunstverket

Per Kirekbys Varde hører til en serie mursteinsskulpturer hvor kunstneren har tatt utgangspunkt i stedet hvor skulpturen skal stå, dets spesifikke genius loci. Disse skulpturene har med seg ekkoer fra arkitekturhistorien og bygger på en idé om bygninger som både kulturell og skulpturell form. Hver av Kirkebys mursteinsskulpturer synes å mane frem den spesielle atmosfæren på det utvalgte stedet.

Skulpturen på Meløy står blant bratte og steile fjellsider som forsvinner i fjorden i dalen nedenfor. Dimensjonene er grandiose, knapt fattbare.

Kunstneren referer til verket som en paviljong, en bygning ment til å gi tid og ro for refleksjon. Konstruksjonen gir ikke beskyttelse, men skaper snarere et utkikkspunkt hvor vi kan se oss rundt og skue landskapet i dets stadige skiftende lys, rammet inn av vindusåpningene i paviljongen.

Maaretta Jaukkuri

Per Kirkeby's Beacon sculpture is one of a series of brick sculptures in which the artist's starting-point has been the specific site of the work, its genius loci. The forms of these sculptures contain echoes from the history of architecture, reflecting the idea of building as a sculptural and cultural form. Each of the sculptures in this series seems to evoke the specific mood of the chosen place.

The sculpture in Meløy stands on a site characterised by abrupt, steep mountain sides falling down into the fjord in the valley below. The distances are enormous, too grand for the human senses to grasp.

The artist refers to the sculpture as a pavilion, a building designed to allow time and peace of mind for reflection. The construction is not meant to protect us, but rather it creates a point from which we are invited to look around, to gaze into the surrounding nature, its landscapes and changing patterns of light, as they appear to us, framed by the window-openings in the pavilion.

......................................................

Per Kirkeby's Beacon sculpture is one of a series of brick sculptures in which the artist's starting-point has been the specific site of the work, its genius loci. The forms of these sculptures contain echoes from the history of architecture, reflecting the idea of building as a sculptural and cultural form. Each of the sculptures in this series seems to evoke the specific mood of the chosen place.

The sculpture in Meløy stands on a site characterised by abrupt, steep mountain sides falling down into the fjord in the valley below. The distances are enormous, too grand for the human senses to grasp.

The artist refers to the sculpture as a pavilion, a building designed to allow time and peace of mind for reflection. The construction is not meant to protect us, but rather it creates a point from which we are invited to look around, to gaze into the surrounding nature, its landscapes and changing patterns of light, as they appear to us, framed by the window-openings in the pavilion.

  • Kunstner:
  • Tittel: Varde
  • Kategori: Skulptur
  • År 1992
  • Materiale / medie: Teglstein
  • Størrelse H: 320cm
  • Sted Skulpturlandskap Nordland
  • Plassering Følg Rv17 til Halsa, ta av mot Engavågen/Vassdalsvik. Skulpturen ligger på Breivikhøgda, like før Bjærangsfjord, ca 18 km fra Halsa

Per Kirkeby

Les mer...