"Uten tittel"

Av Bård Breivik (1993)

Om kunstverket

Søylen og portalen markerer et område, en scene i en skråning hvor en fremtidig skulpturpark venter på å bli til fra kunstnerens hånd. Stedet er en sone mellom bebyggelsen på den en siden og naturen omkring på den andre. Det ligger for seg selv som om ingen har interessert seg for det.

Kunstneren har ønsket å aktivere dette området og gjøre det til et sted for sansemessig erfaring. Symbolene han bruker er velkjente. De åpner for fornemmelser som rekker hinsides det intellektuelle og det rent visuelle. Vi hører elven som renner ned fjellsiden, vi kan lukte sjøen og årstidene, berøre de ru eller glatte overflatene på steinene, måle oss selv med gjenstandene som målestokk, eller forsøke å forestille oss hvor mye de veier. Vi blir bevisst at vi er fysisk tilstede, at kroppen både er en grense og en forbindelse med verden omkring oss.

Maaretta Jaukkuri

.............................................

The column and the gate are poles marking a scene, a future sculpture park waiting to be created by the artist on this mountain slope. The site is a zone lying between the built-up milieu and the surrounding nature, which has been left unattended as being no one's concern.

The artists has wanted to mark out and activate the area, to make it a place where we are guided into the world of sensory experiences. The symbols used in these sculptures are soothingly familiar, and leave room for experiences before or beyond the intellectual and the domain of the sight. We can hear the brook running down the slope, we can smell the sea and the seasons, we can touch the smooth or rough surfaces of the stones, we can measure ourselves against the scale of the objects, we can try to imagine their weight. We become conscious of being physically present, of our bodies as both the boundary and the connection with the rest of the world around us.

Bård Breivik

Les mer...