Il Nido (Reiret)

Av Luciano Fabro (1994)

Om kunstverket

Luciano Fabro har sagt at skulpturen Il Nido er et monument som er laget for fugler. Den er plassert på en øy hvor trekkfuglene hekker. Formene er hentet fra så vel naturen som kulturen. Egget bringer tankene hen på livets begynnelse, mens de klassiske søyleformene forteller om svunnen storhet. Livet har en begynnelse og en slutt for alle levende vesener. Men det finnes også en mulighet for en ny begynnelse ved å gjenopprette balansen og den vitale energien i livet og kunsten, slik Fabro har uttrykt det.

Fabro snur opp ned på begrepene om det offentlige og det private. En offentlig plass slik den tradisjonelt er knyttet til idéen om et monument, er blitt forvandlet til en livssfære for fuglene, mens vi er nødt til å legge ut med båt for å ta monumentet deres i øyesyn.

Maaretta Jaukkuri

.........................................

Luciano Fabro says that the sculpture Il Nido is a monument made for birds. The site of the sculpture on an island where migrating birds nest creates this meaning. The forms of the sculpture are derived both from nature and from culture. The eggs mark the beginning of a life, while the classical forms of the columns tell of bygone splendours. There is a beginning and an end to all living organisms, but also a possibility of starting again by recovering the balance and vital energy of life and art, as the artist has expressed it.

Fabro turns the concepts of the private and public upside down. The traditional role of the public place as the site of a monument has been transformed into the life sphere of the birds, while in order to see their monument, we are required to make a journey by boat.

 • Kunstner:
 • Tittel: Il Nido (Reiret)
 • Kategori: Skulptur
 • År 1994
 • Materiale / medie: Carraramarmor
 • Størrelse H: 26cm
 • Sted Skulpturlandskap Nordland
 • Plassering Skulpturen er plassert på Vedøya, ca. 20 min. med båt fra Røstlandet. Båtskyss må avtales.
 • Tilgjengelighet
  • Tilgjengelig etter avtale

Luciano Fabro

Les mer...