Fire eksponeringer

Av Gediminas Urbonas (1993)

Om kunstverket

Fire eksponeringer befinner seg i en helning og er synlig fra mange steder i terrenget omkring. Man kan også klatre oppover skråningen for å betrakte objektene på nært hold og berøre den myke, polerte og fint uthugde overflaten i steinen.

I tre av de fire nisjene er det stilt opp objekter. Vi kan lese rekken av ting, fint gjort for hånd, som en setning, eller se dem som om de har kommet opp av jorden og forteller en tilfeldig historie fra uminnelige tider. Ski og åre hører til blant de praktiske nødvendighetene i det daglige livet i denne regionen. Fugleredet minner oss om at mye av opprinnelsen for vår kultur ligger i det naturgitte. Det arketypiske ved disse objektene bærer med seg noe av hverdagens mystiske dimensjoner, den sonen av trygghet vi skaper rundt oss gjennom vår forståelse og evne til å mestre virkelighetens utfordringer - en skjebne vi deler med fuglene.

Maaretta Jaukkuri

............................................................

Four Exposures is located on the slope of a hill that is visible from many viewpoints and levels in the surrounding area. It is also possible to climb up the hill to view the objects close up, to touch them and to feel the soft, skilfully carved and polished stone surfaces.

Of the four niches on the slope, three display objects. We can read the line of the objects as a carefully crafted sentence, but we can also think that they have emerged from the ground, telling a chance story of bygone times. The ski and the oar are among the basic, practical necessities of daily life in this region, while the bird's nest reminds us that the source and origin for much of our culture is in nature. The archetypal designs of these objects translated into sculptures carry with them the mythical dimension of our daily existence, in which we live in the zone of safety created by our understanding of reality and our ability to cope with the challenges it presents to us. We share this fate with birds.

Gediminas Urbonas

Les mer...