Protractus

Av Kristjàn Gudmonsson (1993)

Om kunstverket

Kristján Gudmundsson har sagt at kunstverket er "som et kar med bilder og idéer". Han har kalt sitt verk Protractus og gir dermed assosiasjoner til "å nå utover" eller "å bevege seg hinsides". Formen på skulpturen baserer seg på transportøren, det velkjente hjelpemidlet fra geometrien for å måle vinkler på en plan flate eller forandre målestokken.

Transportøren er blitt overført til en monumental målestokk. Når vi ser skulpturen der den står i Skjerstad, er det som om kurvaturen i åpningen rammer inn en landskapsscene av historisk betydning. I tråd med skulpturens fysiske størrelse er stein benyttet som materiale. Steinen, de historiske referansene som ligger i landskapet og idéen med en transportør, etablerer en dimensjon av tid som bringer oss hinsides her og nå.

Maaretta Jaukkuri

..................................................................

Kristján Gudmundsson has said that a work of art is "like a vessel for images and ideas". By calling his work Protractus, he gives it the association of "reaching across" or "going beyond". The basic form of the sculpture originates from a protractor, the well-known implement for measuring angles on plane surfaces or for transforming the scale of things.

In Skjerstad the shape of the protractor is translated onto a monumental scale. When we view the sculpture, its curved opening frames a landscape scene with historical significance. In accordance with the physical size of the object, the material used is stone. The stone, the historical references in the surrounding landscape, and the idea of the protractor represent a time dimension that enables us to go beyond the here and now.

Kristjàn Gudmonsson

Les mer...