Syv magiske punkter

Av Matti Aiha (1994)

Om kunstverket

Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy, vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt.

Skulpturen er også preget av det glødende røde jernet, og hvordan det hele forandrer seg med årstidene.

Maaretta Jaukkuri

...............................................................

The sculpture Seven Magic Points lies on a small peninsula facing towards the place where the midnight sun is seen in its full magical splendour during the summer months. The circle that forms the basic shape of the sculpture is like a refection or shadow of the disc of the sun. The circular form tells us about the sun, while the intricate patterns inside it bear a likeness to the natural forms that surround it. They also tell a story of how symbols originate in natural forms. The scene created by this placing has a ritual aspect to it. The presence of the sculpture is also marked by the glowing red iron, and by the way the whole scene changes according to the seasons.

  • Kunstner:
  • Tittel: Syv magiske punkter
  • Kategori: Skulptur
  • År 1994
  • Materiale / medie: Relieff av jern
  • Størrelse H: 21cm
  • Sted Skulpturlandskap Nordland
  • Plassering Skulpturen ligger ca 10 km nord for Evenskjer. God skilting til "Brattbergan" langs Rv825 mot Grovfjord. Sti fra vei.

Matti Aiha

Les mer...