Hai-Ku-Badekar

Av Dorothy Cross (1993)

Om kunstverket

Skulpturen Hai-Ku-Badekar av Dorothy Cross består av tre deler som hver bærer en hel verden av assosiasjoner i seg. Når disse elementene kombineres, oppstår det en ny historie. Sammenstillingen av et kujur og en hai med kvinnelige bryster introduserer objekter og meningsinnhold som er uvanlig i kunstens verden. Kujuret ble brukt i den lokale matkulturen, og haien med bryster kan sees som en surrealistisk kommentar til en klisjé-fylt forestilling om kvinnen. Badekaret av jern som opprinnelig var det tredje elementet i skulpturen, og som var tenkt til å ruste bort på grunn av tidevannet, ble i stedet tatt av stormen i løpet av den andre vinteren det sto der.

Når man spinner en historie rundt disse formene, gir man dem tid. Usikkerheten man erfarer i en slik prosess kan sammenlignes med den følelsen man har når man forsøker å bruke et nytt ord for første gang.

Maaretta Jaukkuri

...................................................................

Dorothy Cross' sculpture Shark-Cow-Bathtub is composed of three parts, each of which carries a world of references with it. The combination of these elements creates the possibility for a new story to emerge. In juxtaposing elements like the cow's udder and the shark with female breasts, the sculpture also discusses objects and meanings new to the world of art. The cow's udder is known as a domestic implement in the history of the local households, while the shark with breasts can be seen as a surreal comment on the clichéed image of woman. The iron bathtub that originally formed the third part of the sculpture, and which was expected to disappear through corrosion caused by the tidal waters, but was actually born out to sea by a storm during the second winter of the sculpture's existence.

To spin a story around these objects is to imbue them with time. The uncertainty experienced in the process could be compared to the feeling of trying to use a new word for the first time in speech.

Dorothy Cross

Les mer...