Opus for himmel og jord

Av Oddvar I. N. (1993)

Om kunstverket

Skulpturen er et sirkulært, negativt relieff i en bergskråning. Den er blitt laget ved å fjerne den porøse overflaten og hugge direkte inn i steinen. Overflaten er polert, og på den måten er steinens skjønnhet blitt synlig, med fargenyanser som tidligere ikke var der. Verket er gravert inn i fjellet og preger landskapet med sin tilstedeværelse.

Oddvar I. N. har kalt verket Opus for himmel og jord. Han sier at hans idé referer til menneskenes vandring over kloden. Sirkelen som symbol for uforanderlig kontinuitet og evig gjentagelse er kjent over hele verden.

Maaretta Jaukkuri

...................................................

The sculpture is a circular, negative relief on a mountain slope. It has been made by removing the windswept, porous surface layer of the mountain and carving the form straight into the rock. By polishing the surface of the mountain, the sculptor has revealed the beauty of the stone, with its subtle colours that were previously hidden. The work is engraved into the mountain, and marks the landscape with its presence.

Oddvar I.N. has called his sculpture Opus for Heaven and Earth, and says that his idea refers to human migration across the globe. The symbolism of uninterrupted continuity and eternal recurrence contained in the circle is known throughout the world.

Oddvar I. N.

Les mer...