Indre følger ytre 2006 - 2010

Av Per Inge Bjørlo (2010)

Om kunstverket

Per Inge Bjørlos skulptur Indre følger ytre (2006-2010) er plassert i et klippefylt kystlandskap med fjellet Rødøyløva ruvende i bakgrunn. Skulpturen kan nås fra sjøsiden eller fra en fjellsti, og den er omringet av en godt besøkt sandstrand. Stedet har noe strengt og asketisk ved seg. Stående foran de myke formene klippene danner mot havet og horisonten, får man en fornemmelse av å befinne seg i et slags urlandskap. Sett fra sjøen endrer området karakter og skulpturen blir del av et nesten høystemt fjellandskap.

Et nøkkelbegrep i Bjørlos kunst er mentale eller indre rom. Hvis vi er enige om at folks mentale rom er mer eller mindre like, kan vi også kommunisere med de mentale rommene kunstneren skaper i sine arbeider. De er tilstander tilskueren inviteres til å delta i og reflektere over. Vi kan ikke tre inn i dette rommet via språket. I steden må vi ta i bruk våre sanser og emosjonelle hukommelse for å gjenkjenne dette mentale rommet, og knytte det an til vårt eget.

...............................................................

Per Inge Bjørlo´s sculpture Internal follows external (2006-2010) is situated on a cliffy shore with the mountain Rødøyløva as a background. The sculpture can be reached either from the sea or through a mountain path. The sculpture is surrounded by a wellvisited beach. Agains the sea the site is stark and ascetic. It has the sense of primal landscape with the soft form of the clif against the sea and the horizon. Seen from the sea, the sites changes its charachter and the sculpture becomes a part of the solemn mountain landscape.

A key concept in Bjørlo´s art is mental og inner space. If we agree the people´s mental spaces is more or less similiar, we can communicate with the scenes that the artist creates in his works. They are mental states that the reflector is invited to share and refelct upon.

We cannot enter them with words, instead we have to use all our senses and emotional memory to recognize the space as something of our own.

  • Kunstner:
  • Tittel: Indre følger ytre 2006 - 2010
  • Kategori: Skulptur
  • År 2010
  • Materiale / medie: Stål
  • Størrelse B: 209cm H: 153cm D: 143cm
  • Sted Skulpturlandskap Nordland
  • Plassering Skulpturen kan nås fra sjøsiden eller fra en fjellsti, og den er omringet av en godt besøkt sandstrand.

Per Inge Bjørlo

Les mer...