En ny samtale

Av Kain Tapper (1992)

Om kunstverket

Kain Tappers kunst er basert på erfaringer av naturen. Han grunner over naturfenomener som vind, frost, morgentåke, eller naturens strukturer. Han har også lenge vært spesielt interessert i dyreskallens trekantede form. Disse inntrykkene fra naturen blir omdannet i hans skulpturer. De oversettes til et skulpturelt språk av former.

Skulpturen En ny samtale består av tre deler. De er abstrakte, men kan minne om skisser gjort for hånd. De vibrerer i spenning mellom geometrisk form og håndens impresjonistiske bearbeidelse. Det oppstår en følelse av organisk vekst, eller den måten vi opplever bevegelse i naturen på, som vind. De tre delene skaper et spenningsfelt og et sted for kontemplasjon.

Skulpturens størrelse er tilpasset de menneskelige dimensjoner og kroppen. "Den nye samtalen" er en oppfordring til betrakteren.

Maaretta Jaukkuri

...............................................

Kain Tapper's art springs from experiences of nature. He contemplates natural phenomena like the wind, frost, morning mist or structures in nature. He also has a long-standing interest in the triangular shape of the animal skull. Perceptions of natural phenomena are transformed into sculptures. In this they undergo a process of translation into the language of sculptural forms.

The sculpture A New Discussion consists of three parts. The forms are abstract, but they are executed in a way that is reminiscent of sketches done by hand. The vibrant tension created by this juxtaposition of geometry and impressionistic touches of the hand creates a feeling of organic growth, or of the way we experience movement in nature, such as that of the wind. The three parts of the sculpture create an internal field of tension, a place for reflection.

The scale of the sculpture is adapted to that of man, being related to the human body. The proposal for a "new discussion" is addressed to the viewer.

  • Kunstner:
  • Tittel: En ny samtale
  • Kategori: Skulptur
  • År 1992
  • Materiale / medie: Granitt
  • Sted Skulpturlandskap Nordland
  • Plassering Skulpturen ligger like ved Rv 839. Kjør 6 km fra Igerøy fergeleie til Grimsøybrua. Det er rasteplass like etter at brua er passert. Den tredelte skulpturen ligger på motsatt side av veien, i kort gangavstand.

Kain Tapper

Les mer...