3:4:5 (Pythagoras Teorem)

Av Josefine Lyche (2014)

Om kunstverket

Verket som er plassert på en sidevegg i tredje etasje på Bodø VGS er laget på samme måte som fraktaltreet i etasjen under, glitter, lakk og maling på 12 mm tykke mdf plater som er montert med skruer i flukt med veggen. Tittel er "3:4:5 (Pythagoras Teorem)", og er ett firedelt veggarbeid som viser Pythagoras læresetning på en leken måte, men i en stram formal stil. Størrelse er ca 240 cm x 210 cm. Kunstneren ønsker å vise skjønnheten i logikken og geometrien. Læresetningen hadde for Pythagoras også en esoterisk betydning. I den ideelle trekanten der sidene har forholdet 3 : 4 : 5, representerer tre den trefoldige sjel og fire den firfoldige materien, mens femtallet representerer mennesket. Når disse tallene opphøyes ved å multipliseres med seg selv, oppstår det fullkomne menneske som er likeverdig med summen av den fullkomne sjel og det fullkomne legeme.

Relaterte artikler