URSA MINOR (Celestial Geometry)

Av Josefine Lyche (2014)

Om kunstverket

Arbeidet "URSA MINOR (Celestial Geometry)"", består av 7 geometriske skulpturer i 7 tresorter som er hengt fra taket i foajeen i mønsteret til den lille Karlsvognen, der Nordstjernen i stjernekonstellasjonen er plassert nord i bygget. Skulpturene er bygget av møbelsnekker Jo Lie Nilssen på Prototyp i Oslo, og veier ca 30 kg hver. De henger i forskjellige høyder i stålvaiere som er beregnet for 150 kg pr festepunkt, og har litt variasjon i dimensjonene, for å skape en fin rytme i rommet.

Karlsvognen har polarstjernen eller Nordstjernen (Alpha Ursa Minoris, Polaris) som en av 7 stjerner, og Polaris har blitt brukt til navigering av både sjøfarere og de som reiser på land. Den viser alltid retning mot nord, og forandrer aldri posisjon på stjernehimmelen. Dette er en fin metafor for den aldersgruppen som går på videregående, å ha noe å navigere etter, ett fast punkt som tar deg videre i livet, mens alt annet forandrer seg. På arkitekttegningene jeg har fått, er administrasjonen mot nord i foajeen, så der vil punktet for Nordstjernen være. Så beveger halen seg mot sør, og ender med de fire punktene som utgjør selve vognen i motsatt ende av foajeen, der inngangen og sitteamfiet er.

Skulpturene eller formene er hentet fra geometri og matematikk. 5 av formene er de såkalte Platonske legemer (Tetraeder, Heksaeder, Oktaeder, Dodekaeder og Ikosaeder), og de to siste er en form som er en dobbel Tetraeder, eller to tresidige pyramideformer som er doblet og gjort til en (fra Johannes Kepler), og den siste en forenklet trippel Heksaeder eller kube, som er tre firkanter som blir til en. Til sammen henspiller de fem Platonske legemer og de to doble formene på oppbygningen av universet. De grunnleggende bestanddelene til hele vår eksistens. Universets arkitektur. Hver form er tilknyttet et element: Tetraeder-Ild, Heksaeder-Jord, Oktaeder- Luft, Dodekaeder- Eter eller universet, Ikosaeder- Vann.

Et platonsk legeme er et konvekst legeme som er regulært, dvs. at alle sideflatene, kantene og hjørnene er like og regelmessige. Disse fem polyedrenes skjønnhet og symmetri har gjort dem til et favorittemne for geometerne i tusener av år. De er oppkalt etter greske oldtidsfilofen Platon, som teoretiserte at naturelementene var konstruert ut ifra de regulære legemene. Det er blitt sagt at matematikk og geometri er den mest eksakte av alle vitenskaper, og den store matematiker Carl Friedrich Gauss (1777-1855) uttalte at matematikk var vitenskapenes dronning. Dette er ikke for sterke ord. Faktisk er alle vitenskaper bygget på matematikkens grunnvoll. Mer enn det: Hele kosmos, fra mikro til makro er bygget opp etter matematiske lover. Fra elementærpartikkelnivå til den synlige natur er alt sammensatt i mønstre, design og ordnede strukturer.

Kunstneren valgte disse formene som sies å utgjøre universets arkitektur til å representere stjernene i Karlsvognen, formene er beroligende i sin strenge skjønnhet, men samtidig spennende og komplekse. Verket i foajeen vil ikke ta opp for mye plass, men likevel ha et tydelig nærvær i den daglige støyen. Formene vil stimulere tanken og roe ned, både visuelt og emosjonelt, samtidig som det er tidløst og evig aktuelt.

Kunstner ønsker å beholde trefargen og la formene snakke for seg. Selv om foajeen er stor, så skjer det mye i rommet både arkitektonisk og med møblementet, både i farger og overflater. Treet er etterbehandlet med olje og voks, med silkematt finish. Dette gjør at treet ikke forandrer farge over tid og at det er beskyttet mot oppsprekking.

Grunnet takhøyde og med tanke på vedlikehold, er formene uten "flater" som vil samle støv og se skitne ut etter kort tid. Ved erfaring er det å holde noe som henger så høyt støvfritt veldig vanskelig å rengjøre, og ved å kun bruke outlines av formene, vil det hele få en lettere og mer transparent helhet.

Relaterte artikler