That Was the River. This Is the Sea

Av Irene Nordli (2015)

Om kunstverket

Skulpturens form er organisk og har en slags kroppslig anatomi. Skulpturen er som et organ, men forstørret opp er den ikke lenger i samsvar med vår egen kropp, og formen er både kjent og ukjent for oss. Er det innsiden eller utsiden? Hvordan er den havnet der? Hvor kommer den fra? Er den avledet fra noe som finnes i naturen? Formen hinter om noe drømmeaktig og kan kanskje sees både som både grotesk og vakker. Intensiteten i formen og materialiteten synes å blomstre fra sitt indre. Materialvalget er avgjørende for utrykket og for opplevelsen av skulpturen. Det er kontrast mellom form og overflate. Mens formen er lukket som en knute og på en måte er innesluttet og innadvendt, så glimrer skulpturenes utadvendte og skinnende overflate.

Relaterte artikler