Naar skal jeg vaakne

Av Ina Otzko (2011)

Om kunstverket

"Naar skal jeg vaakne", skrift i glass etter mal fra kunstnerens datter, fylt med argon/neon gass, montert i akryl boks på vegg ved biblioteket.

Verket er del av utsmykning av Sandnessjøen Videregående skole.

Verkene reflekterer over transformasjonen elevene befinner seg i, men tar også opp tema drømmer, innenfor/utenfor. Neonverket "Halvmåne" symboliserer hver av månens faser som er på syv dager, faser i livet, og ringer som sluttes for å komme videre. Syv er tallet for fremgang, selvutfoldelse og selvstendig handling. Månen er et feminint symbol og kunstneren ønsket å fremheve denne energien for balanse med tanke på byggets utforming og funksjon. "Naar skal jeg vaakne" er hentet fra Salomos ordspråk og er satt i kontekst til oppvåkning der en begynner å reflektere over de mange spørsmål om identitet, utdannelse og fremtid- hva man ønsker og hva en må gjøre for å nå dem. Verket "Mål, 1-4" spiller på ordtaket du ser ikke skogen for bare trær og refererer til overgangen mellom ungdom og ung voksen, hvordan en må frigjøre seg fra fortiden for å se seg selv på nytt og innta nye muligheter og posisjoner. Å oppdage mulighetene som finnes rundt og i en og at det er opp til en selv å realisere det en vil og ta stegene som trengs for å komme dit. Verkene inviterer til å rette fokuset innover for egen refleksjon.

Ina Otzko arbeider idé og forskningsbasert der hun utforsker begrepene persepsjon og kommunikasjon ved hjelp av medier som fotografi, video, lyd, tekst, skulptur og metoder gjort mulig av moderne teknologi. Hun fikk hovedutsmykkingsoppdraget fra BP for Skarv skipet i 2011, arbeider som kunstkonsulent for KORO, har sittet i styreverv for NNBK. Hun har to mastergrader fra Goldsmiths College University of London, i MA Image & Communication, i MFA Fine Art Practice og er aktiv i sitt eget kunstneriske virke og stiller ut nasjonalt/internasjonalt. Hun er Creative Director i EPA, europeanpublicart.eu

Relaterte artikler