Langreist - kloss 3 Bortreist

Av Arild Berg (2011)

Om kunstverket

Arild Berg forsker på kommunikasjon gjennom kunstobjekter. Kunstnerisk ideer oppstår gjennom dialoger med folk på stedet. Elever på
Sandnessjøen videregående skole ble intervjuet om stedet og hva "Nordlands Trompet" ville kunne ha handlet om hvis den ble skrevet i
dag. Ordfragmenter fra samtalen er gjengitt i kunstfliser i kantinegulvet. Petter Dass skrev "Vær hilset, I, Nordlands bebyggende Mænd"
som en elev greit oversatte til "Hei og go'morn" i dagens språk. Ulike geografiske soner i kantinen markeres av ordene: "øyert", "lainnert"
og "leirfjordindianer". Oljeutvinning var et hett tema og "Trøkk i tankan" ved ildstedet var en kommentar fra en elev om årsaken
til flammetårnet i oljeutvinning.

Elevene diskuterte om de burde bli eller ikke bli på stedet. Dette gjenspeiles i sitteklossene ute som har som tema ulike former for reise.
Ord på klossene er "Langreist", "Kortreist", "Oppreist" og "Bortreist". Utdanning kan ses som en form for reise til en mulig framtid,
noe som gir en ny mening. Klossene er satt opp slik at de danner en ny møteplass. Den som sitter på kunsten kan ses som en del av verket,
og også selv velge å få ulike reiseidentiteter. Forbipasserende kan tolke kunstverkenes stadige skiftende meninger når nye mennesker
bruker dem. Det kan slik oppstå samtaler og et sosialt spill om skiftende identitet, mulige og umulige reiser.

Han har laget kunst for flere offentlige bygg i samarbeid med KORO-konsulenter, hatt styreverv i NK's sentralstyre, Galleri RAM,
BONO og Institutt for romkunst/ ROM-kunst-arkitektur. Arild Berg tok hovedfag i keramisk kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo i 1996
og er nå Doctor of Arts-student i Fine Art ved Institutionen för Konst, Konstindustriella Høgskolan på det nye Aalto-Universitetet i
Helsinki. Han er ansatt ved Avdeling for Produktdesign på Fakultet for Teknologi, Kunst og Design på Høgskolen i Oslo og Akershus.
Med kunsten som forskningsverktøy har han undersøkt hvordan deltakende prosesser kan bidra til materialbasert kunst. Studiet har vært
knyttet til et nordisk nettverk i forskning om kommunikative produkter; NORDCODE (www.nordcode.net).

Relaterte artikler