Stammers møte

Av Oddvar Løkse (1984)

Om kunstverket

En billedkunstner må alltid være beredt på å ta i bruk det redskap som er best egnet for å løse den bestemte oppgaven en står overfor. Denne min første store utsmykningsoppgave har vær en spennende utfordring og en vågsom ferd.
Spranget i format - fra koldnåslsraderinger på ca. 40x50 cm og til dette bildet på 6,5x2,4 m - er stort og dramatisk. Da ble heller ikke koldnål lenger en egnet teknikk, men i stedet: kull og akryl. Og redskapen: kull-stift og pensel.
Billedkunstnere - såvel som forfattere og musikere - skildrer på sett og vi sin egen reise gjennom livet. Dette er min måte å skildre noe av reisen hittil. Bakgrunnen er de mange møter med mennesker og steder i inn- og utland. Møter som senere er bearbeidet av fantasi og assosiasjoner.
For hva er det som er det helt vesentlige? Slik jeg ser det, er det nærhet og kontakt med en uberørt natur og forståelse for de sykluser som foregår der. For slik kan vi som mennesker få kontakt med oss selv. Og det må vi ha for å uttrykke samhold og nærhet oss imellom.
Det er slike substanser jeg søker å tilføre bildene mine. Om jeg lykkes, er jeg kanskje ikke alltid den rette til å mene noe om. Her har jeg prøvd å beskrive en slik tidløs hendelse. Nærhet mellom mennesker og dyr. Et møte mellom mennesker, kanskje mellom folkeslag?
Tittelen på et arbeid er en liten nøkkel som av og til blir utdelt til betrakteren. Sjøl har jeg valgt å gi en slags universalnøkkel, idet jeg har kalt bildet: "STAMMERS MØTE".
Så er det også på et møtested at bildet har fått sin plass. Her treffes flere hundre elever og lærere fra ulike faglinjer i en jevn strøm i løpet av dagen - i løpet av uker, måneder og år. Her møtes både stammer og enkeltmennesker.

Oddvar Løkse (1984)


Relaterte artikler