"Stålrelieff"

Av Titti Hovig (1980)

Om kunstverket

Stålrelieffene er tegnet av Titti Hovig, og ble utført i stål av yrkesskolens elever. De ble montert i forbindelse med skolens 25-års jubileum i 1980 (Rana yrkesskole ble opprettet i 1955).

Titti Hovig (69) er ranværing, og arbeidet som kunstner her på 1970- og 80-tallet. Hun arbeidet hovedsakelig med keramikk og hadde verksted i Moholmen.

Blant hennes arbeider er altertavla i Ytteren kirke, et stort relieff i Helgeland sparebanks lokaler (og også i tidl. Nordlandsbankens lokaler). Hun var bl.a. representert på Høstutstillingen i Oslo og ved Festspillene i Nord-Norge. I 1984 fikk hun Rana kommunes kulturpris.

Kunstverket ble gitt bort til Rana kunstforening i 2020

https://www.nfk.no/tjenester/kultur/gjenbruk-av-god-brukskunst.1031443.aspx

Relaterte artikler