Roerne

Av Kaare Espolin Johnson (1962)

Om kunstverket

Det påtegnede sitatet nederst er et utdrag fra det topografiske diktet Nordlands trompet av Petter Dass:

"Vi bør ei med Jona forandre vår Kaas, men seile så lenge til Gud setter Laas, for ald vaares Veye og Vandring"

Relaterte artikler