Snøslaps - Kubberødalléen - Jeløya

Av Knut Tiberg

Om kunstverket

Trykket avbilder Kubberødalleen på Jeløya og er signert Tiré par l'artiste, som indikerer at trykket er trykket av kunstneren selv. Trykket er et såkalt koldnåltrykk, en trykketeknikk hvis kjennetegn er de myke, nesten lodne linjene. Med en spiss stålnål pløyes metallet opp som en plogfure. På den ene siden av fordypningen blir det en grad eller en kant. I motsetning til for eksempel tresnitt kan ikke en koldnålsradering trykkes i mange eksemplarer da graden slites i trykkeprosessen.

https://www.kunstverket.no/Sider/Hva-er-grafikk.aspx

Relaterte artikler