Drumming

Av Herleik Kristiansen

Om kunstverket

Herleik Kristiansen er født i Nesna i 1947. Han bor og arbeider i Harstad ved Trastad Design. Herleik Kristiansen ble på 1960-tallet diagnostisert som «ikke utviklings-dyktig». På Nord-Norges Åndssvake-hjem, etablert på 50-tallet, fantes et tilbud i fri forming ved Trastad Skole. Der ble Herleiks kunstneriske talent oppdaget.
Han har arbeidet med ulike kunst- og formingsaktiviteter gjennom 40 år. De to teknikkene han har arbeidet mest med er linotrykk og småskulptur/keramikk.
Trastad Samlinger dokumenterer en betydelig del av utviklingen i Herleik Kristiansens kunstnerskap. Han har hatt utstillinger over hele verden, utsmykket flere offentlige bygninger og arbeidene er innkjøpt av både Norsk kulturråd og Riksgalleriet/Nasjonalmuseet.

Relaterte artikler