Stranda der heime

Av Karl Erik Harr

Om kunstverket

Trykket er merket e.a. (épreuve d'artiste) som indikerer at trykket er kunstnerens eget, og kommer i tillegg til selve opplaget. Slike trykk er identiske med de andre trykkene i opplaget, og skal ikke overstige 10 % av dette.

Relaterte artikler