Dynamikk

Av Arnold Haukeland (1980)

Om kunstverket

Haukeland laget skulpturen da han oppholdt seg i Venezia, rundt 1970. Den er en litt mindre versjon av hans andre skulptur med tittelen Dynamikk, som han laget noen år tidligere og som står i Frognerkilen. Arnold Haukeland døde i 1983. Han betraktes som en av Norges aller fremste kunstnere gjennom alle tider. Han startet sitt kunstneriske virke i en figurativ tradisjon, men i 1985 gikk han over til en abstrakt uttrykksform. Han har laget mange monumentale arbeider i stål, slik som vår Dynamikk. Arild Haaland og hans bror Wilhelm sørget også for at det kom en Haukeland-skulptur til lærerhøgskolen på Nesna. Den har tittelen Havdronning. Arild Haaland (1919-2012) var forfatter og filosof fra Bergen og en kjent debattant fra aviser og fjernsyn. Han var litt eksentrisk i stil og innhold, det ble alltid fart i ordskiftet etter hans innlegg og handlinger. Så også med Dynamikk-skulpturen i Bodø. Haaland sørget for at følgende ble skrevet på skulpturens sokkel: Til arbeidets Nordland og Knut Hamsun som har skildret det.

Arnold Haukeland

Les mer...