Chromalux

Av Susanne Kathlen Mader (2015)

Om kunstverket

1 UV-trykk på folie montert på glass på «torget» vindusfront.
Fire veggmalerier i 2.etasje på «boksenes» sidevegger og ett veggmaleri på «torgets» nordvest vegg, alle malt med Lascaux kunstner akryl farge på en industriell akryl bunnfarge.
Billedmotivene på vegg og vindu refererer til hverandre. Samspillet danner en «rød kunst-tråd» i skolenes fellesområde. De utvalgte stedene er synlige fra ulike ståsteder, både fra første og annen etasje, og vil bli sett fra mange sider. Bildet på torgets glassfront blir mest eksponert i og etter skolens åpningstider året rundt.

Relaterte artikler