Alger, sneller, calamitter

Av Gunn Harbitz (1992)

Om kunstverket

Rasteplassen "Alger, sneller, calamitter!" åpnet i Prosjektet er finansiert av: Steigen kommune, Norsk Kulturråd, Statens Vegvesen, og Nordland fylkeskommune.

"Å bygge tunnel er å håndtere ufattelige masser stein. På Forsan i Steigen ble mye av steinen brukt som fyllmasse til det som ble den første lanserte rasteplassutsmykking i Norge. Knust stein ble til betong som skultpturmateriale. Tittelen "Alger, sneller, calamitter" er hentet fra evolusjonsteorien og underbygger stedets identitet: Med en tidslengde som oppleves abstrakt, og en undring over snellens hardførhet mot 60 grader nord. Trappa med svarte spor og innebygget tunnel ble algen. Toalettbygningen ble en calamitter stamme med veggtekst. Søylene som fortsetter ute i havet representerer forstørrede avtrykk av sneller."

Kunstneriske konsulenter : Sigrdi Szetu og Harald Oredam Byggherre: Statens Vegvesen, Nordland Landskapsarkitektur: Ellen Husaas, Gunn Harbitz

Pris: Vakre veiers pris: Hederlig omtale, Statens Vegdirektorat

Gunn Harbitz

Les mer...

Relaterte artikler