Sjøgaten med fisketorvet. Bodø

Av Thor Henning Kristiansen

Relaterte artikler