Fiskebåt

Av Terje Grøstad (1966)

Om kunstverket

Verket er merket "Tiré par l'artiste", som indikerer at kunstneren selv har gjort det grafiske arbeidet med å trykke opp opplaget.

Relaterte artikler