Ukjent

Av Jarle Rosseland (1987)

Om kunstverket

Verket er merket A.P. (Artist proof). Prøvetrykk er trykk som kunstneren tar for å kontrollere det som er gjort og for å se hva som må gjøres for å nå frem til et ønsket resultat. Dette er trykk kunstneren har godkjent som fullverdige kunstverk og som blir til under arbeidet med trykket. De kan varierer fra opplaget forøvrig. Prøvetrykk nummereres vanligvis med romertall (Norske-grafikere.no). A.P. er den engelske benevnelsen på prøvetrykk.

Relaterte artikler