Nyken

Av Viel Bjerkeset Andersen (2021)

Om kunstverket

Viel Bjerkeset Andersens kunstprosjekter beveger seg i grenselandet mellom landskapsarkitektur, land art, skulptur og objekter. Hun har lang erfaring med stedsspesifikke, utendørs prosjekter, og former kunstuttrykket i relasjon til arkitektur og sted.

Til kunstprosjektet ved Polarsirkelen videregående skole ønsket Bjerkeset Andersen å ta i bruk særheter og kvaliteter som allerede fantes på stedet, som fjellrabben mellom det nye og det gamle hovedbygget, for å utvikle et stedsspesifikt verk der.

Fjellrabben var det siste stykke gjenstående, røff natur innenfor skolens område. Alt annet er bygget, planert eller dekket til.

Hun ville benytte de mulighetene det uberørte fjellet kunne gi, med sine begrensninger og utfordringer, og gi det en skulpturell form som kan brukes.

I verket Nyken er det skulpturelle objektet støpt i betong, og blitt en del av og tilpasset formasjonene i fjellet. Det strekker seg ut mot enden av fjellrabben og inviterer oss, via en gangbane, ut til området på det øvre plan. Der er det klart definerte sitteplasser, som er formet i en sirkel som et øye eller et smykke.

Sitteplassene har innlagt varme, som innbyr til å slå seg ned. Skulpturen er tenkt som et pausested, der det ikke trenger å skje så mye, men et fristed hvor elevene kan møtes.

Ordet "Nyken" kommer fra det norrønne "knjukr", som betyr fjelltopp eller fuglefjell.

Nyken er blitt et sted der elevene kan samles, stå litt på kanten, skue utover og sende drømmene videre og forberede seg på å fly videre i livet.

Viel Bjerkeset Andersen

Les mer...