Between Faces

Av Shwan Dler Qaradaki (2021)

Om kunstverket

Shwan Dler Qaradaki kom til Norge som flyktning i 1999 og er en kunstner med sterke politiske undertoner i det han gjør.

Tematisk arbeider han med å trekke politiske og kulturelle referanser inn i kunsten. Han er opptatt av identitet og ytringsfrihet og vil bryte ned fordommer og øke mellommenneskelig forståelse.

Arbeidene hans har temaer som spenner fra livet som barn under trusselen av kjemiske angrep fra Saddam Husseins regime i Irak, via livet som flyktning, til tema som identitet og tilhørighet i en multikulturell verden.

Teknikkene hans varierer fra tegning og maleri til foto, video og installasjon. Verket "Between Faces" er utført i trappeoppgangen i bygget for teknisk industriell produksjon ved Polarsirkelen videregående skole. Kunstverket består av to veggarbeider tegnet rett på vegg med tusjpenn. Tittelen refererer til de to parallelle veggene hvor verket er utført.

Tematisk handler det om det gode og det onde, det lyse og det vitale mot det mørke og utfordrende i verden. I den vitale og gode siden ser vi gjenkjennbare elementer fra oldtiden, Babels tårn og fra det lokale, skulpturen "Havmannen" av Antony Gormley som er plassert i sjøkanten på Mo i Rana. Slik visualiserer Shwan Dler Qaradaki begrepet stedstilhørighet og hvordan en ser på seg selv. Når tilhørigheten til et sted blir sterk, begynner en å identifisere seg med stedet. På den mørke siden er fokuset rettet mot globale spørsmål som klima, menneskeverd og immigrasjonspolitikk. Qaradaki ønsker med sine verk at forskjellige politiske og kulturelle oppfatninger skal kunne diskuteres og skape engasjement.

Shwan Dler Qaradaki

Les mer...